Backgammon är ett av de äldsta kända brädspelen. Dess historia kan spåras tillbaka nästan 5 000 år till arkeologiska upptäckter i Mellanöstern. Det är ett spel med två spelare där varje spelare har femton bitar (checkers) som flyttas mellan tjugofyra trianglar med hjälp av två tärningar. Målet med spelet är att vara först med att få ut alla sina pjäser, det vill säga flytta alla femton checkers från spelplanen. Backgammon innebär en kombination av strategi och tur, genom vilka slag du får med tärningarna. Med varje tärningskast måste spelarna flytta sina spelpjäser och försöka förutse eventuella drag som motståndaren kan komma att göra i nästa drag. Det finns även en tärning som kallas för dubbeltärning, där du kan utmana motståndaren och dubbla insatsen om du tror du har en chans att vinna.

I Backgammon kan det komma en situation där du inte kan flytta några pjäser. Då måste du ge tillbaka tärningarna till motståndaren och stå över ditt kast. Du får alltså inte slå tärningarna igen. När du börjar spela Backgammon ska du ställa upp spelpjäserna på ett förutbestämt sätt. Sedan slår du och motståndaren en varsin tärning. Den som slår högst får börja spela. Den som slog högst får då börja spelet med tärningarna som ni redan har kastat, alltså inte slå om tärningarna. Som vi nämnde ovan kan Backgammon handla om tur med tärningarna, men det är också fördelaktigt att känna till, och spela efter, sannolikhet. Vilket tärningsslag har du störst sannolikhet att få? Sannolikhetsläran säger att nummer sju är siffran som gäller vid kast med två tärningar.

Spelregler och syfte med Backgammon

När du öppnar ett Backgammonspel ser du en spelplan som kan delas upp i fyra exakt likadana delar. Det är sex stycken trianglar i varje del, och de är oftast varannan vit och varannan svart. Varje spelare börjar med femton spelpjäser, som står utplacerade på planen enligt anvisningar. Syftet med spelet är att få alla dina pjäser till ditt bo och sedan flytta ut alla pjäser när de väl är i ditt bo. Du slår två tärningar och får flytta en eller två pjäser utifrån vad tärningarna visar. Får du ett dubbelslag, till exempel en fyra och en fyra, får du flytta fyra gånger. Om motståndarens pjäs står ensam får du putta den, varpå den utknuffade pjäsen får börja om från starten.

Plattformar

Backgammon är det vanligaste sättet att spela brädspel på. Det finns även mobilversioner som du kan ladda ner i olika appbutiker där du kan spela mot en dator. Där kan du välja vilken nivå som datorn ska vara på. Du kan även spela Backgammon på olika hemsidor på nätet där du kan spela mot en annan spelare i realtid. Ofta kan du även där välja om du hellre vill spela mot en dator.

Så vinner du

Du vinner i Backgammon genom att du får ut alla dina pjäser innan din motståndare får ut sina pjäser. När du spelar Backgammon online har du olika poängsystem för att vinna pengar, dessa kan variera mellan olika spelsidor. Om du är nybörjare på att spela Backgammon online vinner du oftast priser på detta sätt. Vinnaren får en poäng när motståndaren har börjat ta ut sina pjäser men inte hinner få ut alla innan vinnaren gör det. Detta kallas för att få en Gammon. Vinnaren får två poäng när förloraren inte har lyckats ta ut några av sina egna spelpjäser. Om den förlorande spelaren inte har tagit bort sina spelpjäser från vinnarens bo när vinnaren har fått ut alla sina pjäser får vinnaren tre poäng. Detta kallas för att få en Backgammon.

När du spelar Backgammon kan du dubbla spelet med en dubbleringstärning. På den tärningen finns siffrorna 2, 4, 6, 16, 32 och 64. Om du känner att du håller på att vinna kan du alltså höja insatserna. Du kan bara göra detta under din tur och innan du slår tärningarna. Du börjar vid punkt ett och varje spelare kan dubbla insatserna till punkt två. Motståndaren kan dock välja att vägra dubbleringen. Om detta händer måste motståndaren betala ut insatsen och dubbleringen avslutas. Om motståndaren accepterar blir motståndaren den enda som kan dubbla insatsen nästa gång, detta kallas för en fyrdubbling. Detta kan fortsätta tills insatser fördubblas 64 gånger, men det är ganska sällsynt. Återigen är det en stor fördel att ha koll på sannolikheten för vissa utfall.

Sammanfattning

Backgammon är ett av de äldsta brädspelen som finns och är idag ett populärt sällskapsspel. Man spelar en mot en i Backgammon och spelet går ut på att få ut alla sina pjäser från spelplanen innan motståndaren gör det. Det finns en spelplan med fyra separata rutor, med sex trianglar i varje ruta. Trianglarna är oftast svarta och vita, liksom spelpjäserna. Om du inte har testat Backgammon innan borde du göra det, det handlar både om strategi och om att ha lite tur med tärningarna. Det är lätt att lära sig och det är både roligt och stimulerande.